Big Snack Den Hoorn

Big Snack Den Hoorn

Ondernemer worden bij Big Snack in Den Hoorn

Big Snack is op zoek naar een ondernemer in Den Hoorn.

Big Snack is een cafetariaformule, onderdeel van het Sligro Formulehuis. Bij de franchiseformule kun je terecht voor een snelle hap.

Over Den Hoorn

Den Hoorn is gelegen in Zuid Holland, en is onderdeel van de gemeente Midden-Delfland. Er wonen ongeveer 7.062 mensen in Den Hoorn. De WOZ waarde van de woningen in Den Hoorn ligt gemiddeld op €280.000, iets hoger dan het gemiddelde in Nederland in 2014 van €211.000. Het inkomen van een gemiddeld huishouden ligt in Den Hoorn op €42.700. Hoger dan het landelijke gemiddelde van €35.000. In totaal hebben alle inwoners van Den Hoorn een gezamenlijk inkomen van €137.067.000. Van alle inwoners hebben 2.5% een uitkering. In Den Hoorn een totaal van 177 inwoners.

Den Hoorn was voorheen voornamelijk een agrarisch dorp, waar familiebedrijven bestonden met een bescheiden kascomplex. Door diverse ontwikkelingen, onder andere door schaalvergroting in de bedrijfstak en verslechterende marktomstandigheden, zorgden er in 2002 voor dat driekwart van de tuinbouwondernemers hun bedrijf gezamenlijk ter verkoop aanboden ter ontwikkeling van woningbouw en industrie. Den Hoorn is vergroeid met Delft en kent weinig winkels.

Er zijn naast Big Snack ook nog andere franchiseformules waarvoor Den Hoorn interessant is. Bekijk alle franchise mogelijkheden in Den Hoorn.

fast food branche informatie

Franchiseformule Big Snack valt binnen de branche fast food. De branche fastfood valt onder horeca en kent een verscheidenheid aan ondernemingen: lunchrooms, cafetaria’s, pizzeria’s, snackbars en restaurants. Nederland telt ruim 10.000 fastfoodzaken. Fastfood of gemaksvoedsel is een verzamelnaam voor voedsel dat snel bereid en geserveerd wordt en relatief goedkoop is. Enkele bekende formules die actief zijn in de branche zijn McDonald’s, KFC, Kwalitaria, New York Pizza en Domino’s Pizza.

De branche profiteert optimaal van de aantrekkende economie, onder meer door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer toerisme. De omzet steeg in 2015 met 4% en boekt al tien kwartalen op rij omzetgroei. Met één kanttekening: de enorme concurrentie binnen de branche. In de eigen sector blijft het aanbod groeien maar ook aanbieders uit andere branches betreden de markt. Tijdens 2014 nam het restaurantaanbod met 10% sneller toe dan de omzetgroei.

Het aantal bestaande fastfoodformules neemt elk jaar toe en nieuwe formules ontstaan, zoals de ‘fast casual’ horecaformules. Bij deze formules zijn foodservice en foodretail dichter tot elkaar gegroeid. Een bekend voorbeeld hiervan is La Place dat begin 2016 door Jumbo is overgenomen. Voor consumenten gaat het om gemak, snelheid, kwaliteit, gezonde producten, variëteit en dat voor een betaalbare prijs. Goed en gezond eten wordt steeds vaker het uitgangspunt. Nieuwe gezonde to-go concepten doen hun intrede en de traditionele aanbieders van een snelle hap moeten daarin mee. Een keurmerk als verantwoord frituren en de uitgebreide voedingsinformatie bij McDonald’s zijn hier voorbeelden van.

De snackbar is nog steeds het meest bezochte bedrijfstype in de sector. Twee derde van de Nederlandse bevolking, met name in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar, bezoekt minstens drie keer per maand een cafetaria. Echter zullen kleinere cafetaria’s steeds meer marktaandeel gaan verliezen door toenemende online bestedingen, de toenemende concurrentie en branchevervaging. Ondernemingen die niet op een A-locatie zijn gelegen, resteert het prijswapen in combinatie met schaalgrootte en een sterke online profilering. Of ze zullen moeten investeren in een uniek en onderscheidend concept.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends, ABN Amro Insights

Vestigingen Big Snack

Gegevens Den Hoorn

Provincie
Zuid Holland
Gemeente
Midden-Delfland
Inwoners
7.062
Inkomen
€42.700
WOZ-waarde
€280.000