KUBUS Engelen

KUBUS Engelen

Ondernemer worden bij KUBUS in Engelen

KUBUS administratie- belastingadvies- en accountantskantoren_franchisenemers
KUBUS is op zoek naar een ondernemer in Engelen.

Met trots stellen we ons voor: Wij zijn Kubus, de grootste keten van onafhankelijke administratiekantoren, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs en accountants van Nederland. Samen werken we dagelijks aan een financieel gezonde toekomst voor iedereen!

Over Engelen

Engelen is gelegen in Noord Brabant, en is onderdeel van de gemeente 's-Hertogenbosch (Den Bosch). Er wonen ongeveer 5.510 mensen in Engelen. De WOZ waarde van de woningen in Engelen ligt gemiddeld op €333.432, iets hoger dan het gemiddelde in Nederland in 2014 van €211.000. Het inkomen van een gemiddeld huishouden ligt in Engelen op €34.900. Lager dan het landelijke gemiddelde van €35.000. In totaal hebben alle inwoners van Engelen een gezamenlijk inkomen van €87.408.636. Van alle inwoners hebben 4% een uitkering. In Engelen een totaal van 220 inwoners.

Verwachting is dat in 2025 in Engelen het inwonersaantal zal afnemen tot 5.100. Het aantal inwoners tussen 55 en 75 jaar was in 2005 7%. Rond 2015 was dit met ruim 50% gegroeid tot 1.180 en is nu vrij stabiel. Het aantal inwoners dat ouder is dan 75 jaar, groeide van 75 in 2005, naar iets minder dan 250 in 2015.

Er zijn naast KUBUS ook nog andere franchiseformules waarvoor Engelen interessant is. Bekijk alle franchise mogelijkheden in Engelen.

accountancy & administratie branche informatie

Franchiseformule KUBUS valt binnen de branche accountancy & administratie. Tot deze branche behoren de accountancy kantoren, de administratiekantoren, de boekhoudkantoren en de belastingkantoren in Nederland. Het aantal kantoren binnen deze branche neemt jaarlijks toe. Nederland telde in 2015 circa 3.655 RA-kantoren, 16.000 administratiekantoren, 1.785 RA-kantoren en 4.255 belastingconsulenten. De grootste stijging is te zien bij het aantal boekhoudkantoren en belastingconsulenten. De administratie & accountancy branche zal de komende tijd nog weinig profiteren van de aantrekkende economie. Ook voor 2016 zal de groei beperkt blijven.

Door de toename van digitalisering en de onderlinge prijsconcurrentie in deze branche loopt de omzet terug. Om deze krimp tegen te gaan zullen accountants hun werkzaamheden uit moeten breiden. Hierbij kan gedacht worden aan: advies over pensioenen, HR & ziekteverzuim en financiële planning. Hierbij zal deze branche vanuit de traditionele consultancybranche hevige concurrentie gaan ondervinden.

Daarnaast zal het belang van samenwerking in de branche administratie & accountancy alleen maar toenemen. Zowel op nationaal als internationaal niveau worden informele samenwerkingsverbanden gesloten. Op deze manier kunnen beide partijen van elkaars specialisaties profiteren, verkrijgen ze een groter marktaandeel en kunnen ze gezamenlijk investeren. Daarnaast neemt de behoefte aan samenwerking buiten de branche ook steeds meer toe. De huidige tijd vraagt om samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld juridische adviesbureaus, softwareontwikkelaars en uitzenders.

In de komende jaren zullen de kantoren die actief zijn binnen deze branche de keuze gaan maken voor een full service aanbod of ze zullen zich gaan specialiseren en samenwerkingsverbanden aan gaan. Deze veranderingen vragen ook om ander personeel. Daarnaast zal door toenemende wet- en regelgeving consolidatie plaatsvinden. Verder zal ook de behoefte aan flexibilisering de komende jaren toenemen. Binnen de administratie & accountancy branche zullen investeringen gedaan moeten worden. Dit komt mede door de digitalisering, de toenemende wet- en regelgeving en het investeren in goed personeel. Verder zien we binnen deze branche steeds meer hoogopgeleide en gespecialiseerde ZZP-ers.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends

Vestigingen KUBUS

Gegevens Engelen

Provincie
Noord Brabant
Gemeente
's-Hertogenbosch (Den Bosch)
Inwoners
5.510
Inkomen
€34.900
WOZ-waarde
€333.432