Big Snack Engelen

Big Snack Engelen

Ondernemer worden bij Big Snack in Engelen

Big Snack is op zoek naar een ondernemer in Engelen.

Big Snack is een cafetariaformule, onderdeel van het Sligro Formulehuis. Bij de franchiseformule kun je terecht voor een snelle hap.

Over Engelen

Engelen is gelegen in Noord Brabant, en is onderdeel van de gemeente 's-Hertogenbosch (Den Bosch). Er wonen ongeveer 5.510 mensen in Engelen. De WOZ waarde van de woningen in Engelen ligt gemiddeld op €333.432, iets hoger dan het gemiddelde in Nederland in 2014 van €211.000. Het inkomen van een gemiddeld huishouden ligt in Engelen op €34.900. Lager dan het landelijke gemiddelde van €35.000. In totaal hebben alle inwoners van Engelen een gezamenlijk inkomen van €87.408.636. Van alle inwoners hebben 4% een uitkering. In Engelen een totaal van 220 inwoners.

Verwachting is dat in 2025 in Engelen het inwonersaantal zal afnemen tot 5.100. Het aantal inwoners tussen 55 en 75 jaar was in 2005 7%. Rond 2015 was dit met ruim 50% gegroeid tot 1.180 en is nu vrij stabiel. Het aantal inwoners dat ouder is dan 75 jaar, groeide van 75 in 2005, naar iets minder dan 250 in 2015.

Er zijn naast Big Snack ook nog andere franchiseformules waarvoor Engelen interessant is. Bekijk alle franchise mogelijkheden in Engelen.

fast food branche informatie

Franchiseformule Big Snack valt binnen de branche fast food. De branche fastfood valt onder horeca en kent een verscheidenheid aan ondernemingen: lunchrooms, cafetaria’s, pizzeria’s, snackbars en restaurants. Nederland telt ruim 10.000 fastfoodzaken. Fastfood of gemaksvoedsel is een verzamelnaam voor voedsel dat snel bereid en geserveerd wordt en relatief goedkoop is. Enkele bekende formules die actief zijn in de branche zijn McDonald’s, KFC, Kwalitaria, New York Pizza en Domino’s Pizza.

De branche profiteert optimaal van de aantrekkende economie, onder meer door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer toerisme. De omzet steeg in 2015 met 4% en boekt al tien kwartalen op rij omzetgroei. Met één kanttekening: de enorme concurrentie binnen de branche. In de eigen sector blijft het aanbod groeien maar ook aanbieders uit andere branches betreden de markt. Tijdens 2014 nam het restaurantaanbod met 10% sneller toe dan de omzetgroei.

Het aantal bestaande fastfoodformules neemt elk jaar toe en nieuwe formules ontstaan, zoals de ‘fast casual’ horecaformules. Bij deze formules zijn foodservice en foodretail dichter tot elkaar gegroeid. Een bekend voorbeeld hiervan is La Place dat begin 2016 door Jumbo is overgenomen. Voor consumenten gaat het om gemak, snelheid, kwaliteit, gezonde producten, variëteit en dat voor een betaalbare prijs. Goed en gezond eten wordt steeds vaker het uitgangspunt. Nieuwe gezonde to-go concepten doen hun intrede en de traditionele aanbieders van een snelle hap moeten daarin mee. Een keurmerk als verantwoord frituren en de uitgebreide voedingsinformatie bij McDonald’s zijn hier voorbeelden van.

De snackbar is nog steeds het meest bezochte bedrijfstype in de sector. Twee derde van de Nederlandse bevolking, met name in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar, bezoekt minstens drie keer per maand een cafetaria. Echter zullen kleinere cafetaria’s steeds meer marktaandeel gaan verliezen door toenemende online bestedingen, de toenemende concurrentie en branchevervaging. Ondernemingen die niet op een A-locatie zijn gelegen, resteert het prijswapen in combinatie met schaalgrootte en een sterke online profilering. Of ze zullen moeten investeren in een uniek en onderscheidend concept.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends, ABN Amro Insights

Vestigingen Big Snack

Gegevens Engelen

Provincie
Noord Brabant
Gemeente
's-Hertogenbosch (Den Bosch)
Inwoners
5.510
Inkomen
€34.900
WOZ-waarde
€333.432