KUBUS Hintham

KUBUS Hintham

Ondernemer worden bij KUBUS in Hintham

KUBUS administratie- belastingadvies- en accountantskantoren_franchisenemers
KUBUS is op zoek naar een ondernemer in Hintham.

Met trots stellen we ons voor: Wij zijn Kubus, de grootste keten van onafhankelijke administratiekantoren, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs en accountants van Nederland. Samen werken we dagelijks aan een financieel gezonde toekomst voor iedereen!

Over Hintham

Hintham is gelegen in Noord Brabant, en is onderdeel van de gemeente 's-Hertogenbosch (Den Bosch). Er wonen ongeveer 5.810 mensen in Hintham. De WOZ waarde van de woningen in Hintham ligt gemiddeld op €267.500, iets hoger dan het gemiddelde in Nederland in 2014 van €211.000. Het inkomen van een gemiddeld huishouden ligt in Hintham op €29.900. Lager dan het landelijke gemiddelde van €35.000. In totaal hebben alle inwoners van Hintham een gezamenlijk inkomen van €78.963.182. Van alle inwoners hebben 4% een uitkering. In Hintham een totaal van 232 inwoners.

Tot 1996 behoorde Hintham tot de gemeente Rosmalen. Het dorp is, in tegenstelling tot Rosmalen, Engelen en Bokhoven, nooit een zelfstandige gemeente geweest. Bij Hintham komen twee rijkswegen bij elkaar, te weten de A2 en de A59. In Hintham is 43,5% in de leeftijdscategorie 25-65 jaar.

Er zijn naast KUBUS ook nog andere franchiseformules waarvoor Hintham interessant is. Bekijk alle franchise mogelijkheden in Hintham.

accountancy & administratie branche informatie

Franchiseformule KUBUS valt binnen de branche accountancy & administratie. Tot deze branche behoren de accountancy kantoren, de administratiekantoren, de boekhoudkantoren en de belastingkantoren in Nederland. Het aantal kantoren binnen deze branche neemt jaarlijks toe. Nederland telde in 2015 circa 3.655 RA-kantoren, 16.000 administratiekantoren, 1.785 RA-kantoren en 4.255 belastingconsulenten. De grootste stijging is te zien bij het aantal boekhoudkantoren en belastingconsulenten. De administratie & accountancy branche zal de komende tijd nog weinig profiteren van de aantrekkende economie. Ook voor 2016 zal de groei beperkt blijven.

Door de toename van digitalisering en de onderlinge prijsconcurrentie in deze branche loopt de omzet terug. Om deze krimp tegen te gaan zullen accountants hun werkzaamheden uit moeten breiden. Hierbij kan gedacht worden aan: advies over pensioenen, HR & ziekteverzuim en financiële planning. Hierbij zal deze branche vanuit de traditionele consultancybranche hevige concurrentie gaan ondervinden.

Daarnaast zal het belang van samenwerking in de branche administratie & accountancy alleen maar toenemen. Zowel op nationaal als internationaal niveau worden informele samenwerkingsverbanden gesloten. Op deze manier kunnen beide partijen van elkaars specialisaties profiteren, verkrijgen ze een groter marktaandeel en kunnen ze gezamenlijk investeren. Daarnaast neemt de behoefte aan samenwerking buiten de branche ook steeds meer toe. De huidige tijd vraagt om samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld juridische adviesbureaus, softwareontwikkelaars en uitzenders.

In de komende jaren zullen de kantoren die actief zijn binnen deze branche de keuze gaan maken voor een full service aanbod of ze zullen zich gaan specialiseren en samenwerkingsverbanden aan gaan. Deze veranderingen vragen ook om ander personeel. Daarnaast zal door toenemende wet- en regelgeving consolidatie plaatsvinden. Verder zal ook de behoefte aan flexibilisering de komende jaren toenemen. Binnen de administratie & accountancy branche zullen investeringen gedaan moeten worden. Dit komt mede door de digitalisering, de toenemende wet- en regelgeving en het investeren in goed personeel. Verder zien we binnen deze branche steeds meer hoogopgeleide en gespecialiseerde ZZP-ers.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends

Vestigingen KUBUS

Gegevens Hintham

Provincie
Noord Brabant
Gemeente
's-Hertogenbosch (Den Bosch)
Inwoners
5.810
Inkomen
€29.900
WOZ-waarde
€267.500