Big Snack Millingen aan den Rijn

Big Snack Millingen aan den Rijn

Ondernemer worden bij Big Snack in Millingen aan den Rijn

Big Snack is op zoek naar een ondernemer in Millingen aan den Rijn.

Big Snack is een cafetariaformule, onderdeel van het Sligro Formulehuis. Bij de franchiseformule kun je terecht voor een snelle hap.

Over Millingen aan den Rijn

Millingen aan den Rijn is gelegen in Gelderland, en is onderdeel van de gemeente Berg en Dal. Er wonen ongeveer 5.912 mensen in Millingen aan den Rijn. De WOZ waarde van de woningen in Millingen aan den Rijn ligt gemiddeld op €289.000, iets hoger dan het gemiddelde in Nederland in 2014 van €211.000. Het inkomen van een gemiddeld huishouden ligt in Millingen aan den Rijn op €34.600. Lager dan het landelijke gemiddelde van €35.000. In totaal hebben alle inwoners van Millingen aan den Rijn een gezamenlijk inkomen van €92.979.636. Van alle inwoners hebben 3.5% een uitkering. In Millingen aan den Rijn een totaal van 207 inwoners.

De gemeente Millingen is sinds 2015 gefuseerd met Ubbergen en Groesbeek tot de gemeente Berg en Dal. Millingen heeft één bedrijventerrein: Molenveld met een oppervlakte van circa 8 hectare.Van sommige soorten verenigingen zijn er twee: Dröge en Natte. Dit door een splitsing van de schutterij (in OEV en OEV I) begin 20e eeuw. Die splitsing veroorzaakte de verdeling van de inwoners in twee “kampen” De Natten en de Drögen. Die verdeling zette zich door in andere verenigingen, zoals de beide fanfares. Hoewel een eeuw later de kou wel uit de lucht is bestaat er nog steeds een scheidslijn die je ziet binnen clubs, middenstand en soms zelfs families.

Er zijn naast Big Snack ook nog andere franchiseformules waarvoor Millingen aan den Rijn interessant is. Bekijk alle franchise mogelijkheden in Millingen aan den Rijn.

fast food branche informatie

Franchiseformule Big Snack valt binnen de branche fast food. De branche fastfood valt onder horeca en kent een verscheidenheid aan ondernemingen: lunchrooms, cafetaria’s, pizzeria’s, snackbars en restaurants. Nederland telt ruim 10.000 fastfoodzaken. Fastfood of gemaksvoedsel is een verzamelnaam voor voedsel dat snel bereid en geserveerd wordt en relatief goedkoop is. Enkele bekende formules die actief zijn in de branche zijn McDonald’s, KFC, Kwalitaria, New York Pizza en Domino’s Pizza.

De branche profiteert optimaal van de aantrekkende economie, onder meer door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer toerisme. De omzet steeg in 2015 met 4% en boekt al tien kwartalen op rij omzetgroei. Met één kanttekening: de enorme concurrentie binnen de branche. In de eigen sector blijft het aanbod groeien maar ook aanbieders uit andere branches betreden de markt. Tijdens 2014 nam het restaurantaanbod met 10% sneller toe dan de omzetgroei.

Het aantal bestaande fastfoodformules neemt elk jaar toe en nieuwe formules ontstaan, zoals de ‘fast casual’ horecaformules. Bij deze formules zijn foodservice en foodretail dichter tot elkaar gegroeid. Een bekend voorbeeld hiervan is La Place dat begin 2016 door Jumbo is overgenomen. Voor consumenten gaat het om gemak, snelheid, kwaliteit, gezonde producten, variëteit en dat voor een betaalbare prijs. Goed en gezond eten wordt steeds vaker het uitgangspunt. Nieuwe gezonde to-go concepten doen hun intrede en de traditionele aanbieders van een snelle hap moeten daarin mee. Een keurmerk als verantwoord frituren en de uitgebreide voedingsinformatie bij McDonald’s zijn hier voorbeelden van.

De snackbar is nog steeds het meest bezochte bedrijfstype in de sector. Twee derde van de Nederlandse bevolking, met name in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar, bezoekt minstens drie keer per maand een cafetaria. Echter zullen kleinere cafetaria’s steeds meer marktaandeel gaan verliezen door toenemende online bestedingen, de toenemende concurrentie en branchevervaging. Ondernemingen die niet op een A-locatie zijn gelegen, resteert het prijswapen in combinatie met schaalgrootte en een sterke online profilering. Of ze zullen moeten investeren in een uniek en onderscheidend concept.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends, ABN Amro Insights

Vestigingen Big Snack

Gegevens Millingen aan den Rijn

Provincie
Gelderland
Gemeente
Berg en Dal
Inwoners
5.912
Inkomen
€34.600
WOZ-waarde
€289.000