Optie1 Vlijmen

Optie1 Vlijmen

Ondernemer worden bij Optie1 in Vlijmen

Optie1 is op zoek naar een ondernemer in Vlijmen.

Optie1 biedt middels een landelijk dekkend netwerk van franchise-ondernemers een totaalpakket van telecomproducten en -diensten aan.

Over Vlijmen

Vlijmen ligt in de gemeente Heusden, in Noord Brabant. In Vlijmen wonen ongeveer 13.959 mensen (bron: CBS). Vrij gemiddeld voor een plaats van deze grootte. Per huishouden verdiend men gemiddeld €32.000. Het landelijk gemiddelde, exclusief vakantietoeslag, is bruto €35.000. Het gemiddeld inkomen in Vlijmen ligt dus lager. Bij elkaar genomen verdienen de inwoners van Vlijmen dus zo’n €203.040.000. Dit ziet men weer terug in de WOZ-waarde van de huizen, welke gemiddeld €324.000 is in Vlijmen. In 2014 was de WOZ waarde in Nederland gemiddeld €211.000, in Vlijmen ligt dit dus hoger. In Vlijmen hebben 3.7% van de mensen een uitkering. Waarmee het totaal aantal uitkeringsgerechtigden op 516 uitkomt.

Vlijmen leefde lang van de schapenteelt en later ook van de landbouw (hop). Na de Tweede Wereldoorlog verdween het telen van hop, pluimveeteelt nam de plaats hiervan in. De mandenvlechterij was een zeer belangrijke bedrijfstak in Vlijmen. In 1930 werkte zelfs 75% van de beroepsbevolking in de mandenvlechterij. Vlijmen ligt aan de A59 en ligt tussen Den Bosch en Waalwijk in.

Er zijn naast Optie1 ook nog andere franchiseformules waarvoor Vlijmen interessant is. Bekijk alle franchise mogelijkheden in Vlijmen.

telecom branche informatie

Franchiseformule Optie1 valt binnen de branche telecom. Tot de telecom branche behoren formules als Welcom, Optie1 en Ritel. De electronicabranche verkeert momenteel in zwaar weer. Dit is mede te danken aan de internettransparantie. Door vergelijkingssites zijn de prijzen transparant geworden en zijn de winkels in de electronicabranche gewezen op concurrentie op prijs. Daarnaast lijken online- en offline steeds meer door elkaar te lopen.

De omzetten van electronicawinkels zijn sinds 2014 weer licht gestegen. Vooral in 2012 was er sprake van flinke daling. Doordat het winkeloppervlakte en het aantal medewerkers per winkel vanaf 2012 sterk is gegroeid was de omzet per vierkante meter en per FTE alleen maar gedaald. De omzet per winkel bedroeg in 2013 ongeveer 1.2 miljoen en in 2015 1.4 miljoen. De omzet per vierkante meter winkeloppervlak bedroeg in 2013 4.366 en in 2015 4.785. De omzet per FTE bedroeg in 2013 281.615 en in 2015 273.779. Het aantal kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) in deze sector nam af (13%) terwijl het aantal grote bedrijven (meer dan 10 werknemers) juist toenam (19%). Fusies en faillissementen in deze sector verhogen de concentratiegraad.

De electronicabranche moet het vooral hebben van de verkopen in december en januari. Dit zijn ver uit de beste maanden voor deze branche. Dit komt door feestdagen als Sinterklaas en Kerstmis, maar ook door bijvoorbeeld de dertiende maand. Naast de feestdagen en de 13de maand zorgen ook grote sportevents voor een toename van de verkoop. Over het algemeen genomen worden de grote cadeau’s met kerstmis aangeschaft en de wat kleinere cadeau’s met Sinterklaas.

De vooruitzichten voor de telecom branche zijn mager te noemen. De krimp in de markt en de omzetstagnatie zetten zich verder voort. Daarnaast kenmerkt deze branche zich door de hoge concurrentie.

Bron: Detailhandel.info, Rabobank Cijfers & Trends, Locatus

Vestigingen Optie1

Gegevens Vlijmen

Provincie
Noord Brabant
Gemeente
Heusden
Inwoners
13.959
Inkomen
€32.000
WOZ-waarde
€324.000