Family Grouw

Family Grouw

Ondernemer worden bij Family in Grouw

Family is op zoek naar een ondernemer in Grouw.

Family is een modern open franchise concept en stimuleert eigen initiatief, ondernemerschap en samenwerking. Met de Family formule helpen we je op twee gebieden. Succesvol in business en Succesvol aan tafel (fastcasual dining).

Over Grouw

Grouw ligt in de gemeente Leeuwarden, in Friesland. In Grouw wonen ongeveer 5.733 mensen (bron: CBS). Vrij gemiddeld voor een plaats van deze grootte. Per huishouden verdient men gemiddeld €28.700. Het landelijk gemiddelde, exclusief vakantietoeslag, is bruto €36.500. Het gemiddeld inkomen in Grouw ligt dus lager. Bij elkaar genomen verdienen de inwoners van Grouw dus zo’n €74.789.591. Dit ziet men weer terug in de WOZ-waarde van de huizen, welke gemiddeld €135.000 is in Grouw. In 2020 was de WOZ waarde in Nederland gemiddeld €270.000, in Grouw ligt dit dus lager. In Grouw hebben 4.7% van de mensen een uitkering. Waarmee het totaal aantal uitkeringsgerechtigden op 269 uitkomt.

Grouw was tot 1989 de officiële plaatsnaam, maar werd in dat jaar door de gemeente Boornsterhem, waar het ook de hoofdplaats van was, veranderd in Grou. In 2014 werd de gemeente opgeheven, waarop Grou onderdeel werd van de gemeente Leeuwarden. Grou ligt ten westen van het Pikmeer en het Prinses Margrietkanaal en ten oosten van de A32 en kent ook een eigen station: station Grou-Jirnsum. Populaire winkelstraten in Grou zijn o.a. Hoofdstraat, Stationsweg, Parkstraat en Bursumerdyk. Grou heeft twee beschermde dorpsgezichten: de kern en Oosterveld.

Er zijn naast Family ook nog andere franchiseformules waarvoor Grouw interessant is. Bekijk alle franchise mogelijkheden in Grouw.

fast food branche informatie

Franchiseformule Family valt binnen de branche fast food. De branche fastfood valt onder horeca en kent een verscheidenheid aan ondernemingen: lunchrooms, cafetaria’s, pizzeria’s, snackbars en restaurants. Nederland telt ruim 10.000 fastfoodzaken. Fastfood of gemaksvoedsel is een verzamelnaam voor voedsel dat snel bereid en geserveerd wordt en relatief goedkoop is. Enkele bekende formules die actief zijn in de branche, zijn McDonald’s, KFC, Kwalitaria, New York Pizza en Domino’s Pizza.

De branche profiteert optimaal van de aantrekkende economie, onder meer door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer toerisme. Er is echter een enorme concurrentie binnen de branche. In de eigen sector blijft het aanbod groeien maar ook aanbieders uit andere branches betreden de markt.

Het aantal bestaande fastfoodformules neemt elk jaar toe en nieuwe formules ontstaan, zoals de ‘fast casual’ horecaformules. Bij deze formules zijn foodservice en foodretail dichter tot elkaar gegroeid. Een bekend voorbeeld hiervan is La Place. Voor consumenten gaat het om gemak, snelheid, kwaliteit, gezonde producten, variëteit en dat voor een betaalbare prijs. Goed en gezond eten wordt steeds vaker het uitgangspunt. Nieuwe gezonde to-go concepten doen hun intrede en de traditionele aanbieders van een snelle hap moeten daarin mee. Een keurmerk als verantwoord frituren en de uitgebreide voedingsinformatie bij McDonald’s zijn hier voorbeelden van.

De snackbar is nog steeds het meest bezochte bedrijfstype in de sector. Twee derde van de Nederlandse bevolking, met name in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar, bezoekt minstens drie keer per maand een cafetaria. Echter zullen kleinere cafetaria’s steeds meer marktaandeel gaan verliezen door toenemende online bestedingen, de toenemende concurrentie en branchevervaging. Ondernemingen die niet op een A-locatie zijn gelegen, resteert het prijswapen in combinatie met schaalgrootte en een sterke online profilering. Of ze zullen moeten investeren in een uniek en onderscheidend concept.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends, ABN Amro Insights

Vestigingen Family

Gegevens Grouw

Provincie
Friesland
Gemeente
Leeuwarden
Inwoners
5.733
Inkomen
€28.700
WOZ-waarde
€135.000