Big Snack Harmelen

Big Snack Harmelen

Ondernemer worden bij Big Snack in Harmelen

Big Snack is op zoek naar een ondernemer in Harmelen.

Big Snack is een cafetariaformule, onderdeel van het Sligro Formulehuis. Bij de franchiseformule kun je terecht voor een snelle hap.

Over Harmelen

Harmelen is gelegen in Utrecht, en is onderdeel van de gemeente Woerden. Er wonen ongeveer 8.202 mensen in Harmelen. De WOZ waarde van de woningen in Harmelen ligt gemiddeld op €251.000, iets hoger dan het gemiddelde in Nederland in 2014 van €211.000. Het inkomen van een gemiddeld huishouden ligt in Harmelen op €39.900. Hoger dan het landelijke gemiddelde van €35.000. In totaal hebben alle inwoners van Harmelen een gezamenlijk inkomen van €148.754.455. Van alle inwoners hebben 3.3% een uitkering. In Harmelen een totaal van 271 inwoners.

Harmelen is ligt in het westen van de provincie Utrecht. Harmelen ligt gelegen aan de A12 en wordt doorgesneden door de Leidse Rijn die overgaat in de Oude Rijn. In de buitengebieden is veeteelt de belangrijkste agrarische functie. Daarnaast spelen fruit- en glastuinbouw ook een belangrijke rol. Harmelen beschikt over een klein bedrijventerrein De Putkop waar technische productie, transport en dienstverlening bij elkaar komen.

Er zijn naast Big Snack ook nog andere franchiseformules waarvoor Harmelen interessant is. Bekijk alle franchise mogelijkheden in Harmelen.

fast food branche informatie

Franchiseformule Big Snack valt binnen de branche fast food. De branche fastfood valt onder horeca en kent een verscheidenheid aan ondernemingen: lunchrooms, cafetaria’s, pizzeria’s, snackbars en restaurants. Nederland telt ruim 10.000 fastfoodzaken. Fastfood of gemaksvoedsel is een verzamelnaam voor voedsel dat snel bereid en geserveerd wordt en relatief goedkoop is. Enkele bekende formules die actief zijn in de branche zijn McDonald’s, KFC, Kwalitaria, New York Pizza en Domino’s Pizza.

De branche profiteert optimaal van de aantrekkende economie, onder meer door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer toerisme. De omzet steeg in 2015 met 4% en boekt al tien kwartalen op rij omzetgroei. Met één kanttekening: de enorme concurrentie binnen de branche. In de eigen sector blijft het aanbod groeien maar ook aanbieders uit andere branches betreden de markt. Tijdens 2014 nam het restaurantaanbod met 10% sneller toe dan de omzetgroei.

Het aantal bestaande fastfoodformules neemt elk jaar toe en nieuwe formules ontstaan, zoals de ‘fast casual’ horecaformules. Bij deze formules zijn foodservice en foodretail dichter tot elkaar gegroeid. Een bekend voorbeeld hiervan is La Place dat begin 2016 door Jumbo is overgenomen. Voor consumenten gaat het om gemak, snelheid, kwaliteit, gezonde producten, variëteit en dat voor een betaalbare prijs. Goed en gezond eten wordt steeds vaker het uitgangspunt. Nieuwe gezonde to-go concepten doen hun intrede en de traditionele aanbieders van een snelle hap moeten daarin mee. Een keurmerk als verantwoord frituren en de uitgebreide voedingsinformatie bij McDonald’s zijn hier voorbeelden van.

De snackbar is nog steeds het meest bezochte bedrijfstype in de sector. Twee derde van de Nederlandse bevolking, met name in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar, bezoekt minstens drie keer per maand een cafetaria. Echter zullen kleinere cafetaria’s steeds meer marktaandeel gaan verliezen door toenemende online bestedingen, de toenemende concurrentie en branchevervaging. Ondernemingen die niet op een A-locatie zijn gelegen, resteert het prijswapen in combinatie met schaalgrootte en een sterke online profilering. Of ze zullen moeten investeren in een uniek en onderscheidend concept.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends, ABN Amro Insights

Vestigingen Big Snack

Gegevens Harmelen

Provincie
Utrecht
Gemeente
Woerden
Inwoners
8.202
Inkomen
€39.900
WOZ-waarde
€251.000