Kwalitaria Vlijmen

Kwalitaria Vlijmen

Ondernemer worden bij Kwalitaria in Vlijmen

Kwalitaria is op zoek naar een ondernemer in Vlijmen.

De meest vooruitstrevende cafetariaformule van Nederland zoekt enthousiaste ondernemers! Als franchisenemer van Kwalitaria profiteer je van de beste marketing, inkoopvoordelen en ondernemerssupport. Alles voor het beste resultaat!

Over Vlijmen

Vlijmen ligt in de gemeente Heusden, in Noord Brabant. In Vlijmen wonen ongeveer 13.959 mensen (bron: CBS). Vrij gemiddeld voor een plaats van deze grootte. Per huishouden verdiend men gemiddeld €32.000. Het landelijk gemiddelde, exclusief vakantietoeslag, is bruto €35.000. Het gemiddeld inkomen in Vlijmen ligt dus lager. Bij elkaar genomen verdienen de inwoners van Vlijmen dus zo’n €203.040.000. Dit ziet men weer terug in de WOZ-waarde van de huizen, welke gemiddeld €324.000 is in Vlijmen. In 2014 was de WOZ waarde in Nederland gemiddeld €211.000, in Vlijmen ligt dit dus hoger. In Vlijmen hebben 3.7% van de mensen een uitkering. Waarmee het totaal aantal uitkeringsgerechtigden op 516 uitkomt.

Vlijmen leefde lang van de schapenteelt en later ook van de landbouw (hop). Na de Tweede Wereldoorlog verdween het telen van hop, pluimveeteelt nam de plaats hiervan in. De mandenvlechterij was een zeer belangrijke bedrijfstak in Vlijmen. In 1930 werkte zelfs 75% van de beroepsbevolking in de mandenvlechterij. Vlijmen ligt aan de A59 en ligt tussen Den Bosch en Waalwijk in.

Er zijn naast Kwalitaria ook nog andere franchiseformules waarvoor Vlijmen interessant is. Bekijk alle franchise mogelijkheden in Vlijmen.

fast food branche informatie

Franchiseformule Kwalitaria valt binnen de branche fast food. De branche fastfood valt onder horeca en kent een verscheidenheid aan ondernemingen: lunchrooms, cafetaria’s, pizzeria’s, snackbars en restaurants. Nederland telt ruim 10.000 fastfoodzaken. Fastfood of gemaksvoedsel is een verzamelnaam voor voedsel dat snel bereid en geserveerd wordt en relatief goedkoop is. Enkele bekende formules die actief zijn in de branche zijn McDonald’s, KFC, Kwalitaria, New York Pizza en Domino’s Pizza.

De branche profiteert optimaal van de aantrekkende economie, onder meer door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer toerisme. De omzet steeg in 2015 met 4% en boekt al tien kwartalen op rij omzetgroei. Met één kanttekening: de enorme concurrentie binnen de branche. In de eigen sector blijft het aanbod groeien maar ook aanbieders uit andere branches betreden de markt. Tijdens 2014 nam het restaurantaanbod met 10% sneller toe dan de omzetgroei.

Het aantal bestaande fastfoodformules neemt elk jaar toe en nieuwe formules ontstaan, zoals de ‘fast casual’ horecaformules. Bij deze formules zijn foodservice en foodretail dichter tot elkaar gegroeid. Een bekend voorbeeld hiervan is La Place dat begin 2016 door Jumbo is overgenomen. Voor consumenten gaat het om gemak, snelheid, kwaliteit, gezonde producten, variëteit en dat voor een betaalbare prijs. Goed en gezond eten wordt steeds vaker het uitgangspunt. Nieuwe gezonde to-go concepten doen hun intrede en de traditionele aanbieders van een snelle hap moeten daarin mee. Een keurmerk als verantwoord frituren en de uitgebreide voedingsinformatie bij McDonald’s zijn hier voorbeelden van.

De snackbar is nog steeds het meest bezochte bedrijfstype in de sector. Twee derde van de Nederlandse bevolking, met name in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar, bezoekt minstens drie keer per maand een cafetaria. Echter zullen kleinere cafetaria’s steeds meer marktaandeel gaan verliezen door toenemende online bestedingen, de toenemende concurrentie en branchevervaging. Ondernemingen die niet op een A-locatie zijn gelegen, resteert het prijswapen in combinatie met schaalgrootte en een sterke online profilering. Of ze zullen moeten investeren in een uniek en onderscheidend concept.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends, ABN Amro Insights

Vestigingen Kwalitaria

Gegevens Vlijmen

Provincie
Noord Brabant
Gemeente
Heusden
Inwoners
13.959
Inkomen
€32.000
WOZ-waarde
€324.000